Skip to main content

Jak banki obliczają zdolność z działalności gospodarczej?

By 11 maja 20201 listopada, 2022doradca kredytowy
Dość często słyszę pytanie: jak banki obliczają zdolność z działalności gospodarczej? Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek to bardzo popularna forma uzyskiwania dochodów. Specyficzne są zawody lekarzy i inne zawody medyczne o czym piszę we wpisie: Kredyty dla lekarzy i zawodów medycznych. Zdarza się, że osoba uzyskująca dochody z działalności chce kupić nieruchomość korzystając z kredytu hipotecznego. O czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca starający się o kredyt mieszkaniowy?
zdolność z działalności

Jak banki obliczają zdolność z działalności gospodarczej?

Z racji dość popularnej formy uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek powstaje pytanie jak w takiej sytuacji banki obliczają zdolność kredytową. Banki mają różne wymagania w ocenie zdolności kredytowej co do minimalnej długości trwania działalności. Ważnym elementem jest forma rozliczenia działalności z urzędem skarbowym, gdyż ma to wpływ na ustalenie wysokości dochodu netto. Dlatego zanim podejmiemy jakiekolwiek zobowiązania warto ocenić, co proponuje doradca kredytowy, aby omówić szanse i ryzyka związane z udzieleniem kredytu hipotecznego.

Jak długo muszę prowadzić działalność?

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej jest określony w procedurach poszczególnych banków. Większość z nich wymaga co najmniej 12-miesięcznego stażu, a niektóre nawet 24. Jeśli zmieniłeś etat na działalność i masz kontrakt z tym samym pracodawcą, czyli przeszedłeś na tzw. „samozatrudnienie” – wystarczą 3 miesiące.

Jak rozumieć sens określenia minimalnymi? Oznacza to, że jeśli staż firmy wynosi nawet jeden miesiąc poniżej wymaganego progu powoduje, że bank nie weźmie takiego dochodu pod uwagę. Oczywiście Twoja wiarygodność w ocenie banku jest wyższa, jeśli Twoja działalność trwa o wiele dłużej.

Wykluczone PKD

Nie wszystkie dziedziny działalności są przez banki mile widziane. Wynika to z sezonowości branży lub „doświadczeń” banku co do spłacalności kredytów w danej branży. W czasie pandemii Covid-19 mamy aż nader dużo takich wykluczeń: hotelarstwo, fitness, animacje, gastronomia… Zanim zaczniemy procedować wniosek o kredyt hipoteczny powinniśmy sprawdzić, czy nasze PKD czasem nie znajduje się na liście wykluczonych w danym banku.

Jak dochody firmy wpływają na zdolność z działalności

Banki ustalają dochody, a co za tym idzie zdolność kredytową osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od formy rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym. W jaki sposób?

Księga przychodów i rozchodów (KPIR)

To najbardziej wiarygodna dla banku forma rozliczenia, gdyż pokazuje wynik finansowy firmy netto, po odliczeniu kosztów poniesienia przychodu oraz opłat typu składki ZUS i podatek. Wynik dochodu netto firmy nie różni się niczym w ocenie banku od dochodu uzyskiwanego na etacie.

Co istotne: niektóre banki uwzględnią amortyzację, jako koszt sztuczny oraz jednorazowe inwestycje, np. zakup środka transportu, czy linii produkcyjnej. A co z działalnością sezonową? Niestety, takiej działalności nie zaakceptuje żaden bank, no może jeden 🙂 .

Ryczałt ewidencjonowany

Taką formę posiadają najczęściej firmy świadczące wszelkiego rodzaju usługi, np. usługi budowlane. Banki szacują zdolność kredytową w zależności od wysokości stawki procentowej płaconego podatku zryczałtowanego. Przyjmują jako dochód netto jedynie część generowanego przychodu. Nie mając wiedzy o kosztach osiąganych przychodów ustalają, że dochód netto stanowi ileś % przychodu. Co bank to obyczaj. Są 3 banki, które liczą ryczałtowców bardzo dobrze, są takie, które nie akceptują takiej formy w ogóle.

Karta podatkowa

Taką formę mają w zależności od wyboru np. fryzjerzy. Sposób szacowania zdolności przez banki w tym przypadku polega na zastosowaniu mnożnika wysokości karty przez liczbę proceduralnie określoną w konkretnym banku.

Przykład:

  • Wysokość karty wynosi 156 złotych,
  • Mnożnik wybranego banku – 9
  • Dochód netto w ocenie banku wynosi 9×148=1.404 zł.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu

W zależności od formy rozliczenia firmy z US będą potrzebne: roczne zeznania podatkowe, aktualne zestawienie z KPIR lub zestawienie z ewidencji przychodów. Decyzja o wysokości karty podatkowej, zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości no i oczywiście wszelkie formularze bankowe.

Warto pamiętać, że dodatkowo bank sprawdzi obecność firmy w bazach dłużników, np. BIG. Jeśli jesteś tam wpisany niestety nie możesz liczyć na udzielenie kredytu. Warto sprawdzić te bazy zanim rozpoczniesz batalię o kredyt.

Jeśli według bankowej oceny zdolności kredytowej jesteś bez szans, możesz rozważyć kredyt inwestycyjny dla firmy. W tym kredycie można się podeprzeć tzw. przyszłym dochodem(najczęściej z biznes planu) i również doprowadzić do zakupu nieruchomości. Innym sposobem jest kreatywne podejście do poprawy zdolności kredytowej, jednak te metody omawiam indywidualnie z klientami decydującymi się na współpracę ze mną. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy Szczecin

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję na własny rachunek. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych pośredników kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply