Skip to main content

Czy kopiowanie dowodu przez bank jest legalne?

By 17 lipca 20192 listopada, 2022aktualności, doradca kredytowy

Piszę ten tekst ponieważ kopiowanie dowodu przez bank to na dziś bardzo kontrowersyjny temat i wiele się o tym mówi. Ale czy w przypadku starania się o kredyt bank lub doradca kredytowy ma prawo do takiej czynności?

kopiowanie dowodu

Czy kopiowanie dowodu przez banki jest legalne?

Wejście w życie z dniem 12 lipca 2019r. ustawy o dokumentach publicznych nie powoduje zmiany aktualnego stanu rzeczy w zakresie możliwości kopiowania dowodu i innych dokumentów tożsamości przez banki.To opinia Związku Banków Polskich.

Uprawnienie takie wynika wprost z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nią, instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

Dodatkowym wzmocnieniem tego uprawnienia w przypadku banków jest art. 112b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zgodnie z którym banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.

Potwierdzeniem powyższego jest decyzja GIODO z dnia 22 lutego 2013 r. po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych klienta przez bank (DOLiS/DEC – 211/13/11391,11396).

Zgodnie z uzasadnieniem do tej decyzji, kopiowanie dowodu, jako czynność techniczna służąca pozyskaniu danych osobowych nie może być kwestionowana przez GIODO. Z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych istotny jest nie sam fakt kopiowania dowodów. Istotny jest fakt, aby gromadzenie danych zawartych w kopiach tych dokumentów było oparte na konkretnej podstawie prawnej, w niniejszym wypadku jest to art. 112b ustawy – Prawo bankowe.

W jakim celu bank lub pośrednik kredytowy kseruje dowód?

Kserowanie dowodów osobistych przez banki może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania czynności bankowych (np. klient wnioskuje o kredyt hipoteczny lub jakikolwiek inny produkt bankowy). Niedozwolone jest natomiast kopiowanie dowodów przez banki w innych celach, np. w marketingowych.

Inaczej ma się rzecz kopiowania dowodów przez inne instytucje, pracodawców…

Zatem sumując: kopiowanie dowodów jest dozwolone, przetwarzanie danych w nich zawartych bez podstawy prawnej, czyli np. zgody właściciela – zabronione.

 

doradca kredytowy Arkadiusz Kaniuk

centrum-kredytowe.szczecin.pl

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję na własny rachunek. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych pośredników kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply