Skip to main content

Od czego zależy oprocentowanie kredytu hipotecznego?

By 3 czerwca 20152 listopada, 2022doradca kredytowy

Aby odpowiedzieć na pytanie: Jak wybrać najkorzystniejszy kredyt, powinniśmy odpowiedzieć wcześniej na pytanie: od czego zależy oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się najczęściej z dwóch składowych: marża banku plus WIBOR. Może być też oprocentowanie stałe. Marża to zrozumiałe: zarobek banku, ale co to jest ten WIBOR?

Co to jest WIBOR?

Podczas spotkań z klientami to pytanie bardzo często się pojawia. Nie będę przytaczał definicji z encyklopedii, a postaram się to pojęcie prosto wyjaśnić.

Zmiana historyczna Wibor

Pieniądz, jak każdy towar na rynku, ma swoją cenę. Miało być prosto, a tu: cena pieniądza? Co to jest? Już wyjaśniam. Jak kupujemy pomidory w zieleniaku, to płacimy za nie określoną cenę. Cena pomidorów zależy od ich ilości na rynku i zapotrzebowania klientów. Jak nie ma zbytniego popytu, jest sezon na pomidory i wszyscy mają ich w nadmiarze, to też ich cena spada.

Analogicznie jest z pieniądzem: jak nie ma na niego zapotrzebowania, to jego cena spada. I odwrotnie. Bank pożyczając od innego banku pieniądze płaci za nie więcej niż pożyczył. To „oprocentowanie” to jest właśnie WIBOR. Bankierzy uśredniają ten wskaźnik, dla kredytów hipotecznych najczęściej stosują średnią z 3 miesięcy, czyli Wibor3M.

W tym miejscu dodam, że WIbor3M może się różnić między bankami, ponieważ banki różnie go ustalają. Biorą średnią z ostatniego dnia miesiąca z ostatniego kwartału lub z dnia podpisania umowy kredytowej i 2 miesiące wstecz, wreszcie w niektórych bankach jest ustalany przez Zarząd Banku. Przy porównaniu ofert kredytowych warto na ten fakt zwrócić uwagę.

Czy Wibor się zmienia?

Zdecydowanie tak. Niestety, nie wiemy jak się zmieni w przyszłości. Zaciągając kredyt mamy określoną sytuację: marża banku(np. 1,59%) plus WIBOR3M(np. 1,65%), czyli łączne oprocentowanie: 3,24%. Na tej podstawie oblicza się ratę kredytu. Niestety, ale wraz ze zmianą Wiboru zmienia się oprocentowanie i bieżąca rata.

Jaki jest wpływ stóp bazowych na Wibor?

Właśnie dziś Prezes Rady Polityki Pieniężnej ogłosił, że stopy bazowe pozostają na tym samym poziomie. Co to znaczy? Na co to ma wpływ?

Są 4 stopy bazowe(ogłaszane przez RPP), ale nas najbardziej interesują dwie: referencyjna(zwana też główną stopą procentową) i lombardowa.

Stopa referencyjna ma bezpośredni wpływ na WIBOR. Banki chętniej pożyczają pieniądze między sobą niż z NBP(jest o wiele łatwiej), nawet kosztem wyższego oprocentowania. Finalnie i tak płaci za to klient.

Stopa lombardowa ma wpływ na maksymalne oprocentowanie pożyczek, które nie może być wyższe, niż jej czterokrotność. Na dziś stopa lombardowa to 2,5%, to oznacza, że maksymalne oprocentowanie np. karty kredytowej, wynosi 10%.

Podsumowanie

Zaciągając kredyt hipoteczny wiążemy się z Bankiem na długie lata. Musimy mieć świadomość, że oprocentowanie naszego kredytu może ulec zmianie, a wtedy przyjdzie nam płacić inne raty. Oby niższe.

Arkadiusz Kaniuk
doradca kredytowy

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję na własny rachunek. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych pośredników kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply