Skip to main content

Jakie są warunki programu Mieszkanie Dla Młodych?

By 30 września 201310 stycznia, 2021kredyty hipoteczne

W oczekiwaniu na wejście w życie programu Mieszkanie dla Młodych warto poznać jego zasady i odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących pytań.

Warunki Mieszkanie dla Młodych

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Program jest przeznaczony dla osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 35 roku życia. W przypadku małżeństw wyznacznikiem jest wiek młodszego współmałżonka. Jeśli jeden ze współmałżonków posiadał w przeszłości mieszkanie – oboje nie mogą wziąć udziału w programie. Wyjątek stanowi udział w nieruchomości nabyty np. na drodze spadku lub darowizny.

Program ma formę wkładu własnego na kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup nieruchomości i dotyczy wyłącznie rynku pierwotnego.

 

Program Mieszkanie Dla Młodych – z czym to się je?

MdM polega na jednorazowej dopłacie do kredytu. Technicznie wygląda to tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt hipoteczny, pomniejsza kwotę kredytu o sumę dofinansowania, czyli zmniejsza nasz dług.

Wysokość dopłat wynosi:

– dla bezdzietnych małżeństw i singli 10% wartości nabywanej nieruchomości,

– małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci – 15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła ubiegać się o kolejne 5% dopłaty. Dopłata ma charakter jednorazowej spłaty części kredytu.

Jakie są limity powierzchni i cen nieruchomości?

W przypadku mieszkań limit powierzchni wynosi 75 m² powierzchni użytkowej, a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci 85 m². Dla domów jednorodzinnych limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², lub jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – 110 m².

Obowiązują także limity cen 1 m² powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości. Będą określone osobno dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Dla Szczecina limit ceny wynosi 4339,50 zł/m².

Dodatkowe warunki kredytu w programie:

  • kredyt może być zaciągany wyłącznie w banku, który ma podpisaną umowę z BGK,
  • walutą kredytu muszą być PLN,
  • maksymalny wkład własny – 50%,
  • minimalny okres kredytu – 15 lat,
  • do kredytu mogą przystąpić również zstępni i wstępni , rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Czy dopłata jest bezzwrotna?

Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy uczestnik programu dokona zbycia nieruchomości nabytej w ramach programu, wynajmie lub użyczy nieruchomość, zmieni sposób jej użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny), wtedy powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.

Pełną treść ustawy można znaleźć na tutaj.

Czy artykuł jest przydatny? Podoba się? Zostaw swoją opinię.

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję na własny rachunek. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych pośredników kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply