was successfully added to your cart.

Mieszkanie dla Młodych wersja 2.015

By | doradca kredytowy, kredyty hipoteczne | 2 komentarze

Sejm uchwalił, Senat przyjął a teraz jeszcze tylko podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. I tak oto wejdzie w życie nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych.

Jakie nastąpią zmiany w stosunku do pierwotnej wersji programu MdM, o którym pisałem w artykule: Jakie są warunki programu Mieszkanie dla Młodych? Czy zwiększy się dostępność programu?

Zmiany w programie mieszkanie dla młodych

Read More

Jakie są warunki programu Mieszkanie Dla Młodych?

By | doradca kredytowy, kredyty hipoteczne | No Comments

W oczekiwaniu na wejście w życie programu Mieszkanie dla Młodych warto poznać jego zasady i odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących pytań.

Zacznijmy:

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Program wspierający kredyty hipoteczne jest przeznaczony dla osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 35 roku życia. W przypadku małżeństw wyznacznikiem jest wiek młodszego współmałżonka. Jeśli jeden ze współmałżonków posiadał w przeszłości mieszkanie – oboje nie mogą wziąć udziału w programie. Wyjątek stanowi drobny udział w nieruchomości nabyty np. na drodze spadku lub darowizny.

Program ma formę wkładu własnego w zakup nieruchomości i dotyczy wyłącznie rynku pierwotnego.

Jakie są warunki programu Mieszkanie dla Młodych

Read More